Hematologija

Hematologija je grana interne medicine koja se bavi urodjenim i stečenim poremećajima  krvi, poremećajem zgrušavanja krvi i malignim bolestima krvi.

POREMEĆAJ ERITROCITNE LOZE

 • anemija izazvana poremećajem matične ćelije hematopoeze
 • sideropeniska anemija
 • sideroblstna  anemija
 • megaloblastna  anemija
 • hemolizna anemija
 • anemije u hroničnim bolestima
 • anemija zbog infiltracije koštane srži stranim tkivom

 

POVEĆANJE BROJA ERITROCITA

 • Prava policitemija – policitemija rubra vera
 • apsolutna i relativna eritrocitoza

 

POREMEĆAJ LEUKOCITNE LOZE

 • poremećaj morfologije ćelija leukocitne loze
 • promene broja leukocita ( neutrofilija, leukemoidna reakcija,eozinofilija, bazofilija, agranulocitoza)

 

MALIGNE BOLESTI

 • leukemije, akutne i hronične
 • Hodgkinov limfom, Ne-Hodgkinovi limfomi
 • poremećaj ćelija koje luče imunoglobuline,  Multipli mijelom (Plazmocitom)

Simptomi zbog kojih se pacijenti javljaju hematologu su slabost, gubitak apetita, malaksalost, muka, gadjenje, glavobolja, zujanje u ušima, vrtoglavica, lupanje srca, noćni grčevi u mišićima ruku i nogu, poremećaj vida, povišena temperatura, promene na koži u vidu modrica, pad imuniteta i sklonost ka infekcijama, bolovi u kostima, tromboze dubokih vena i otoci ekstremiteta, produženo krvarenje nakon povrede.
Usluge koje nudimo:

Hematolog obavlja razgovor sa pacijentom i sprovodi detaljan klinički pregled, a zatim sprovodi dalja ispitivanja u prvom redu laboratorijska, a ako je potrebno i ispitivanje kostne srži, limfnih žlezda, ispitivanje hemostaze i koagulacije.

Sternalna punkcija

Sternalna punkcija je metoda kojom se punktira koštana srž grudne kosti. Koštana srž je tkivo koje se nalazi unutar kostiju a funkcija mu je stvaranje eritrocite, limfocite i trombocite. Intervencija se vrši u lokalnoj anestiziji.

Biopsija koštane srži je metoda kojom se pomoću igle, iz koštane srži, uzima dio tkiva za pregled. Intervencija se vrši u lokalnoj anestiziji.