Kardiologija

Kardiologija je oblast interne medicine koja se bavi prevencijom i lečenjem bolesti srca i krvnih sudova.

Bolesti srca i krvnih sudova su: infarkt srca, angina pektoris, kardiomiopatija, hipertenzija (visok krvni pritisak),endokarditis,preikarditis,reumatska groznica, srčane mane (urođene i stečene), srčana insuficijencija, aortna stenoza, aortna insuficijencija, trikuspidna stenoza, trikuspidna insuficijencija, miokarditis,embolija pluća, poremećaji srčanog ritma, oboljenja aorte, bolesti krvnih sudova (ateroskleroza, tromboza, tromboflebitis).

Poliklinika Dynamic Medic svojim osobljem i svojom savremenom opremom može u potpunosti da pruži sve potrebne dijagnostičke i terapeutske postupke savremene kardiologije kao i da obezbedi konsultativne preglede iz drugih oblasti medicine.

Usluge koje nudimo:

Pregled kardiologa obuhvata:

 • prihvat i osnovni pregled ( anamneza, pregled pluća i trbuha )
 • snimanje EKG
 • merenje TA ( krvnog pritiska )

Doppler srca – Ultrazvuk Srca

Ultrazvuk srca pripada savremenim dijagnostičkim metodama koje su nezaobilazne u modernoj kardiologiji. Najčešće indikacije za ovaj pregled su:

 • povišen krvni pritisak i promene na srcu
 • srčane mane
 • koronarna bolest i stanja posle akutnog infarkta srca
 • poremećaji srčanog ritma
 • stanja kod kojih dolazi do slabljenja srčane funkcije
 • zapaljenja srčanog mišića i srčane maramice
 • povišen pritisak u plućnoj arteriji
 • sumnja na aneurizmu grudne aorte

24-h holter EKG monitoring je dijagnostička metoda snimanja, pokrivava dvadesetčetvoročasovni rad srca pacijenta, i mnogo je veća verovatnoća da se otkriju abnormalni poremećaji srčanog ritma u odnosu na klasični EKG čije registrovanje traje manje od jedne minute.
24-h holter EKG monitoring se prvenstveno koristi za:

 • Otkrivanje i klasifikaciju srčanih aritmija
 • Diferencijalnu dijagnozu, ako su uzroci poremećaja eventualne brojne senzacije kao što je lupanje srca, vrtoglavica, kratkotrajni gubitak svesti
 • Kod pacijenata sa pretkomorskim fibrilacije ili pretkomorskim prolaznim aritmijama koje se javljaju u toku noći.
 • Nakon infarkta srca ili bolesti srčanog mišića mogu postojati brojni poremećaji ritma srca koji mogu proći nezapaženo, i zato njihovo otkrivanje zahteva primenu holtera EKG
 • Pre i posle uvođenja novog leka u terapiju srčanih aritmija.
 • Kontrola rada pejsmejkera.
 • Selekciji i otkrvanju nejasnih srčanih poremećaja kod sportista.

Holter krvnog pritiska je aparat kojeg pacijent nosi sa sobom i koji u toku 24 sata redovno meri i beleži vrednosti krvnog pritiska. Koristi se:

 • kod osoba sa promenljivim krvnim pritiskom
 • kod sumnje na noćnu hipertenziju
 • za otkrivanje nereagovanja pacijenta na datu terapiju
 • kod pacijenata sa padom i skokom krvnog pritiska

Ergo Test ( test opterećenja ) srca je jedna od standardnih metoda ispitivanja u kardiologiji, on pruža podatke o preostalom fizičkom kapacitetu, subjektivnim tegobama u vreme i nakon opterećenja, pokazuje ishemijske promene na elektrokardiogramu i aritmije i daje uvid u prognozu bolesnika sa ishemijskom bolešću srca.

Test se koristi u cilju istpitivanja:

 • prohodnosti koronarnih arterija

 • sklonosti ka poremećajima srčanog ritma

 • otkrivanja skrivenih znakova za popuštanje snage srčanog mišića

 • praćenja krvnog pritiska i pulsa u naporu

 • stepena zamora i otkrivanje njegovog uzroka