Osteoporoza

Šta je osteoporoza?

Osteoporoza je sistemska bolest skeleta koja se karakteriše smanjenom koštanom masom i poremećajem mikroarhitekture koštanog tkiva koje dovodi do povećane fragilnosti tkiva, za nastanak fraktura. O osteoporozi se radi kada je izmerena gustina koštane mase manja za više od 2,5 SD u odnosu na koštanu gustinu mlade zdrave bele žene.

Kad treba početi razmišljati o osteoporozi?

Majke moraju od najranijeg detinjstva da stvaraju zdrave navike u ishrani dece, da bi u periodu rasta i sazrevanja koštanog sistema postigla maksimalna koštana gustina, odnosno koštani pik (najveća stvorena koštana gustina), koji dostiže svoj maksimum oko 30 godine. Tokom čitavog života neophodno je da se obezbedi potrebna količina kalcijuma i D vitamina, proteina, da se ima stalna fizička aktivnost i normalna telesna težina. Treba da postignemo unutrašnju homeostazu organizma, do fiziološkog stanja žene kad ona u perimenopauzi i menopauzi počinje da smanjuje koštanu masu.

Osteoporoza se deli na primarnu i sekundarnu. Primarna osteoporoza deli se na tip I, gde je gubitak koštane mase na trabekularnoj kosti vezano za postmenopauzalni gubitak ovarijalne funkcije, i tip II gde je gubitak koštane mase uglavnom na kortikalnoj kosti i smatra se da je u vezi sa starenjem. U postmenopauzalnoj osteoporozi dolazi do ubrzanog gubitka koštane mase, različitog intenziteta od 2-6,5% godišnje u prvih nekoliko godina posle menopauze, a zatim se intenzitet smanjuje na 1% godišnje, uz ukupni gubitak oko 15-20% tokom prvih 5-10 godina posle menopauze. Kao posledica toga fraktura pršljena kod žena javlja se između 55 i 65 godine života, a frakture kuka kod žena posle 70 godine života. U grupu primarnih OP spada i ona koja se javlja kod mladih muškaraca i žena pre menopauze, kod kojih se ne mogu utvrditi drugi etiološki faktori i zovemo je idiopatska OP ili juvenilna. Najčešće se ovaj tip OP javlja kod mladih žena za vreme trudnoće ili neposredno posle porođaja. Sekundarna OP je posledica sistemskih bolesti, maligniteta, imobilizacija, lekova (antikonvulzivi, citostatici, glikokortikoidi, preparati tiroksina…).

Merenje mineralne koštane gustine-BMD, koristi se tehnika dve X zračne
apsorpciometrije DXA  aparatom, a merenje se se radi na lumbalnoj kičmi
i kuku.

Smanjena mineralna koštana gustina izražava, se u g/cm2,i to je zlatni
standard prema SZO.

Perifena  -DXA PIXI – aparatkoristi se kod osoba sa degenerativnim
promenama na kičmi, sa sa multiplim frakturama, u kućnim uslovima i kao
skrining  metoda kod mađih žena .

Koji su faktori rizika za nastanak osteoporoze?

 • ženski pol, žena bele puti
 • starosna dob, što smo stariji koštana masa se smanjuje
 • estrogenski deficit, npr. Amenoreja izazvana anaroksijom, nervozom, estrogenski deficit u perimenopauzi, izražena fizička aktivnost, psihogeni stres
 • rana menopauza, posle hiruške operacije
 • mala telesna masa
 • konzumiranje alkohola, kafe, pušenje, droga
 • nasledni faktori na koštani pik može da se utiče 23-30%. Nasleđe se ne menja, genetska determinisanost koštane mase čini 70%. Prelom kuka kod majke iziskuje ranu dijagnostiku na DXA aparatu i započinjanje lečenje čak ako je nalaz u osteopeniji.
 • neadekvatna ishrana, smanjen unos kalcijuma, vitamina D, magnezijuma i cinka, i ostalih nutrijenata. Žene zapadne hemisfere koje su pod snažnim uticajem medija,
  uvode restriktivnu dijetu u cilju kontrole svoje težine.

One nemaju ni anoreksiju ni bulimiju, ali restriktivne dijete utiču na njihovo zdravlje.
Jedna studija pokazuje da 37% kanađanki sa normalnom telenom težinom BMI od 20-24, nastoji da smanji TT. Čak 40% devojčica od 9-10 godina je na dijeti. Dijete dovode do smanjenja rezervi masti, što dovodi do prekida ili poremećaja menstrualnog ciklusa.

U najranijem stadijumu, žene imaju problema sa sluhom, imaju vrtoglavice, demineralizacija sitnih koščica srednjeh uha. Bolovi na krajevima rebara i grudne kosti, zbog izlazka kalcijuma
iz koštane mase, kosti postaju meke i nastaje bol. Zbog dugotrajne hiperkalcemije nastaje taloženje kalcijuma u krvnim sudovima,mekim tkivima, centralnom nervnom sistemu. U ranoj fazi pacijentkinje traze pomoć od ORL, kardiologa i drugih specijalnosti, ali najčešce ostaje neprepoznata. U kasnijem stadijumu kad je koštana masa znatno smanjena, dolazi do ozbiljnijeg bola koji je posledica već prisutne frakture.

Treba da obratite pažnju na:

 • Da li je ustajanje iz ležećeg položaja moguće samo ako se okrenete na stranu? Da li je pri najmanjem pokretu prisutan bol, ili podmukao bol u leđima sa pogoršanjem pri stajanju ili naglim pokretima.
 • Da li ste smanjili visinu? Kompresivni prelom tela pršljena, gde se smanjuje visina tela pršljena, dovodi do smanjenja ukupne visine tela.
 • U teškoj OP dolazi do savijanja kičme, smanjenja visine trupa, spuštaju se rebra koja naležu na karlicu i nastaje dugotrajan bol.

Najčešća pitanja vezana za osteoporozu

U postmenopauzi, kod jedne od pet žena i kod jednog od dvanaest muškaraca, ispoljiće se OSTEOPOROZA. S godinama skloniji ste problemu osteoporoze: tako se kod 80-ogodišnjaka taj procenat menja i oboleva jedna od tri žene i jedan od pet muškaraca.
Skorašnje istraživanje je pokazalo da jedna od sto žena(1%) u 65. godinama doživi prelom (pršljena) kičme usled osteoporoze. Do 80.god. taj procenat se povećava na 40. Muškarci su u boljoj poziciji: jedan od 200 muškaraca u 65.god. doživi prelom kičme (sto je 0.5%), da bi se rizik kod muškaraca u 80-tim uvećao na 20% od svih muškaraca.
Na osteoporozu se najčešće ne misli, i većina ljudi kao i njihovi  izabrani doktori, nezna da ima preduslov za nju, pre nego sto se javi prelom. Ranom  dijagnostikom i tretmanima mogu se sprečiti ozbiljni prelomi i bolesti.

Promene u skeletu sa starenjem su slične nebitno je dali ste ženskog ili muškog pola, između 20 i 65 god., Vaše kosti će se promeniti na dva načina. Između 20-tih i 30-tih masa naših kostiju se povećava, i dostiže najvišu tačku u kasnim 30-im. Nakon toga počinje gubitak mase, otprilike 1% godišnje. Kod žena u godinama oko menopauze ovaj gubitak je veći jer se u tom periodu registruje manjak estrogena. Zato muškarci nemaju takve drastične u hormonalnom statusu sa starenjem, oni gube koštanu masu uravnoteženo i postepenije u odnosu na žene.

Komplikacije osteoporoze odnose se na prelome, a posledice zavise od toga koja je kost polomljena. Glavni problemi su bol i nesposobnost. Tri najčešća preloma kod osteoporoze su prelom ručnog zgloba (Collov prelom), prelom vrata butne kosti i prelom pršljena. Nakon preloma vrata butne kosti, većina ljudi otežano hoda i obavlja druge aktivnosti. Posle godinu dana od preloma, polovina od njih ne vrati nivo aktivnosti koji su prethodno imali. Posle Collovog preloma, ručni zglob može ostati zauvek deformisan, i iako retko bol može trajati mesecima pa čak i godina.

Carpal tunne syndrom – koji je uzrokovan blokadom medijarnog(središnjeg) nerva u ručnom zglobu- je najčešći nakon Collovog preloma i može uzrokovati bol, peckanje, ukočenost i slabost. Carpal tunnel syndrom može umanjiti neke prostije radnje, tako da ukoliko možda imate ovaj problem, obratite se doktoru. Prelom pršljena dovodi do snažnog bola u leđima, smanjenja apetita, otežanog disanja usled kompresije kičmenog stuba na pluća i stomak.

Da, nažalost neki ljudi  (ali samo mali broj njih) sa osteoporozom, postaju nesposobni i zavisni od drugih. Većina nesposobnosti nastaje kod preloma vrata butne kosti( 50% ljudi koji slome vrat butne kosti nikada ne vrate svoju prethodnu nezavisnost) i kod preloma pršljena  (zato što bol i deformitet ograničavaju sposobnost).

Žalosno, ali odgovor je DA: 12% do 20% žena koje slome vrat butne kosti, umire u periodu od tri meseca. Obično smrt nije izazvana samim prelomom, već komplikacijama, kao što su infekcije ili plućna embolija. Doktori i sestre koji prate ljude sa ovakvim prelomima, svesni su posledica komplikacija i kako ih sprečiti. Ali i uprkos preventivnim merama, ozbiljne komplikacije se mogu javiti. Visok stepen smrtnosti potpomažu i druga oboljenja. Broj muškaraca koji umiru nakon preloma je veći, verovatno zato što muškarci starenjem postaju neotporniji od žena.

Nizak nivo testosterona uzrokuje razne simptome, zavisno od doba osobe u kojem se razvija taj nedostatak kao i od stepena nedostatka. Promene mogu biti potpuno neprimetne, i mnogi muškarci nisu svesni da imaju problem, sve dok ne urade test krvi u kojem je utvrđen nizak nivo hormona. Pogledavši unazad, primećuje se da su u poslednje vreme dobili na težini, često se osećaju umornim, imaju seksualnih problema u vidu poteškoća, smanjenja seksualnih odnosa ili impotencije. Ako ste zabrinuti u vezi  ovoga, Vi i Vaš partner možete konsultovati  lekara.