Da osmeh potraje!

Radno vreme : Ponedeljak - Petak 08h - 20h
  Contact : +381 11 31 30 890

Ginekologija

Ginekologija

Ginekologija

Služba ginekologije se bavi  preventivnim i kurativnim pregledima ženske polulacije od juvenilnog doba do senijuma,sa posebnim akcentom na reproduktivni period.Poseban akcenat se stavlja na rano otkrivanje premalignih lezija kod naizgled zdravih žena, lečenje infekcije, kontrolu hormonskog statusa žene, menopauzalne tegobe sa akcentom na otkrivanje faktora rizika za nastanak osteoporoze.

Radom Savetovališta za kontracepciju vrši se edukacija  o seksualno prenosivim bolestima i zaštiti od neželjene trudnoće – kondom, tablete, spirala, a željene trudnoće se kontrolišu u Savetovalištu za trudnice u svim trimestrima.

Pregledi naših ginekologa podrazumevaju :

Pregled Ginekologa

Pregled ginekologa obuhvata:

  • PREGLED POD SPEKULIMA
  • BIMANUELNI PREGLED
  • KOLPOSKOPSKI PREGLED sa Siler jodnom probom i uzimanjem  uzorka sa grlića za papa nikolau test i vaginalnih sekreta.

Ultra zvučni pregled - Ehosonografija male karlice

Pregled koji se može raditi kao preventivni pregled i kao pregled kojim se dijagnostikuju patološka stanja otkrivena prethodno navedenim pregledom  ili se prati  efekat terapijskog postupka koji je u toku ili je ranije primenjen.
Pregled obavljamo konveksnom- abdominalnom sondom i vaginalnom sondom prema indikacijama.

Ultra zvuk dojki - Ehosonografija dojki

Vrši se linearnom sondom.
Pregled koji omogučava  preventivni pregled dojki kod zdravih ili dopunu dijagnostike kod palpabilnih promena.
Veoma je značajan za pračenje već dijagnostikovanih i lečenih promena.
Metoda je bezbolna i prihvatljiva za pacijenta.
Svi gore navedeni preventivni  pregledi se kod zdravih žena savetuju se jednom godisnje.

ThinPrep PAP test (unapređeni papa test)

prep

Da li ste znali da se rak grlića materice može lako izbeći? Preventivni sistematski pregledi jednom godišnje kod Vašeg lekara mogu drastično smanjiti smrtnost žena od ove bolesti.
Citološki pregled, pregled ćelija uzetih posebnom četkicom sa grlića materice, Papanikolau bris i nalaz, i pregled grlića materice pomoću mikroskopa, kolposkopski pregled, zajedno, omogućavaju otkrivanje 98,7 procenata premalignih promena na grliću materice.
Postoje dva tipa Papanikolau testa:

– Konvencionalani Papanikolau test – uzimanje uzorka četkicom i direktno razmazivanje na pločicu, pri čemu se samo oko 20% ćelija prenese dok preostalih 80% ostaje na četkici i ne bude ispitan.

– Unapređeni Papanikolau test (LBC ThinPrep PAP test ) – uzimanje uzorka četkicom a zatim ubacivanje iste u posebnu tečnu bazu, uz pomoć koje se eliminišu krv i sluz, a prenosi 100% ćelija sa uzorka čime se poboljšala dijagnostika.Iz iste podloge može se napraviti šest uzoraka a omogućava i otkrivanje visoko onkogenih tipova HPV (humanog papiloma virusa). Naučno je dokazana povezanost između dugotrajne HPV infekcije i raka grlića materice.

Od sada možete obaviti ovaj unapređeni pregled kod nas. Vaša Poliklinika

Kolposkopija

KOLPOSKOPSKI PREGLED se može vršiti i samostalno. Predstavlja uz citologiju, nezamenljivu metodu za rano otkrivanje premalignih i početnih malignih lezija. Metoda je jednostavna, bezbolna, prihvatljiva bez rizika, a sa visokim stepenom osetljivosti i pouzdanosti rezultata. Primenjuje se u celom svetu u okviru ranog otkrivanja karcinoma grlića materice.

Srbija sa Rumunijom deli prvo mesto u Evropi po broju obolelih žena od ove bolesti.

Aplikacija spirale

Intrauterunu uložak-spirala, koja se aplikuje na preporučeni način po svim principima asepse i antisepse, a kod prethodno pripremljenog pacijenta. Prva kontrola nakon aplikacije se vrši nakon sedam dana, sledeća nakon prvog ciklusa, a potom jednom godišnje, ukoliko pacijentkinja nema tegoba. Spirala može stajati pet godina, kada je odstranjujemo i zamenjujemo novom.

Uklanjanje kondinoma

 

Savetovalište za kontracepciju

Ako je žena prethodno kvalitetno pregledana i ako je dobro izabrano kontraceptivno sredstvo baš za nju, rizici od upotrebe istog su svedeni na minumum.

IZBOR: lokalna sredstva i kondomi

Savetovalište za trudnice

Savetovalište za trudnice radi po režimu preporučenom vodičem dobre prakse .